γ' λυκείου - απόφοιτοι / ανθρωπιστικών σπουδών


 

γ' λυκείου - απόφοιτοι /θετικών σπουδών


 

γ' λυκείου - απόφοιτοι /σπουδών υγείας


 

γ' λυκείου - απόφοιτοι /σπουδών οικονομίας και πληροφορικής


 

3ωρα διαγωνίσματα ανα 15ημερο σε ώρες εκτός μαθημάτων